Gescon | Reforma Fiscal – IVE – Plantas e flores vivas
16353
post-template-default,single,single-post,postid-16353,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
f

11 Apr Reforma Fiscal – IVE – Plantas e flores vivas

A Reforma Fiscal modifica a tributación das flores e plantas vivas.

Lei 28/2014, de 27 de novembro, pola que modifícase a Lei 37/1992, de 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido.

No Boletín Oficial do Estado de 28 de novembro publicáronse as leis que forman parte da Reforma Fiscal.

– Lei 28/2014, de 27 de novembro, pola que modifícanse a Lei 37/1992, de 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido, a Lei 20/1991, de 7 de xunio, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal de Canarias, a Lei 38/1992, de 28 de decembro, de Impostos Especiais, e a Lei 16/2013, de 29 de outubro, pola que establécense determinadas medidas en materia de fiscalidade medioambiental e adóptanse outras medidas tributarias e financieiras.

IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO

Pese ás recomendacions da Comisión Europea ó Goberno de subir o IVE, a reforma fiscal manten inalterados os tipos de gravamen, co obxectivo de non dañar o consumo. Aún e así modificouse a tributación de alguns produtos sanitarios, en cumprimento das exixencias de Bruselas, que pasan do 10% ó 21% e a sensu contrario as flores e plantas vivas pasan a tributar do 21% ó 10%